Polityka prywatnościNiniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem strony paracordprojekt.blogspot.com oraz https://www.facebook.com/ParacordProjekt/
Właścicielem strony http://paracordprojekt.blogspot.com/ i jednocześnie administratorem danych jest: Paracord Projekt Zbigniew Pietrzykowski z siedzibą w Częstochowie 42-200 Lenartowicza 10/20 m.19, NIP: 9490488691, REGON: 243387195.
Dane osobowe zbierane przez Paracord Projekt Zbigniew Pietrzykowski za pośrednictwem paracordprojekt.blogspot.com oraz https://www.facebook.com/ParacordProjekt/  są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
Paracord Projekt dołoży szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających ww strony.
§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
1. Paracord Projekt zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

Składania zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia:

imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).
rozmiaru nadgarstka  - jeśli jest to bransoletka na rękę
wytyczncyh w zakresie kolorystyki, dodatków, długości etc.
3. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
  a) firmę Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP.
4. Podczas korzystania ze strony internetowej paracordprojekt.blogspot.com mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
7. Przekazanie danych osobowych do  Paracord Projekt jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu zamówienia danych uniemożliwia realizację zamówienia Klienta.
§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?


W przypadku dokonania zakupu, dane osobowe mogą być przekazywane poniższym firmom  w celu dostarczenia zamówionych towarów.


d) firma kurierska DPD (przetwarzający dane: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa).

e) Poczta Polska (przetwarzający dane: PocztaPolska  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa).

f) firma kurierska InPost (przetwarzający dane:InPost S.A z siedzibą w Krakowie).

Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Paracord Projekt tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może Paracord Projekt i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Paracord Projekt tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
Strona paracordprojekt.blogspot.com używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Paracord Projekt na komputerze osoby odwiedzającej stronę paracordprojekt.blogspot.com, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Paracord Projekt produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę paracordprojekt.blogspot.com. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów stronę paracordprojekt.blogspot.com

Paracord Projekt wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.?

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera klientów.

3. Paracord Projekt wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze strony paracordprojekt.blogspot.com, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Paracord Projekt wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);?

b) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);?

c) popularyzacji strony za pomocą serwisu społecznościowego instagram (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

d) dostarczenia usług transportowych (przetwarzający dane: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa).

e) dostarczenia usług transportowych (przetwarzający dane: PocztaPolska  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa).

f) dostarczenia usług transportowych (przetwarzający dane:InPost S.A z siedzibą w Krakowie).


5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów odwiedzających stronę internetową paracordprojekt.blogspot.com. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.

6. Paracord Projekt może gromadzić adresy IP klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Paracord Projekt przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej paracordprojekt.blogspot.com, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony paracordprojekt.blogspot.com
§ 4 Ochrona danych osobowych oraz dostęp do danych i zabezpieczenia
1. Administratorem danych osobowych klientów, zapisujących się na warsztaty edukacyjne lub inne usługi oraz udzielających zgody na cele marketingowe (dalej: „Klient”) jest ParacordProjekt prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w miejscowości Częstochowa, ul. Lenartowicza 10/20 m.19 42-200, NIP: 9490488691, REGON: 243387195.  (dalej: „Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

• zawarcia umowy świadczenia usługi. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba (Klient), której dane dotyczą;

• marketingowym na podstawie dodatkowo wyrażonej zgody.

3. Administrator przetwarza dane użytkowników strony paracordprojekt.blogspot.com w celu i w zakresie niezbędnym dla korzystania ze strony przez użytkowników oraz funkcjonowania strony paracordprojekt.blogspot.com, na podstawie uzasadnionego interesu administratora polegającego na sprawnym funkcjonowaniu strony.


4. Podanie danych osobowych Klienta Administratorowi w celu w złożenia zamówienia na usługę wykonania produktu jest wymogiem umownym i służy realizacji usługi, zaś podania danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że ich niepodanie i brak wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych uniemożliwia przekazywanie informacji marketingowych. Podanie danych użytkowników paracordprojekt.blogspot.com jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania ze strony paracordprojekt.blogspot.com

6. Każda osoba, której dane osobowe Administrator przetwarza, ma prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,


• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: paracordprojekt@gmail.com

• wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

7. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także podmioty współpracujące z Administratorem oraz świadczące na rzecz Administratora usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, finansowe, logistyczne, marketingowe.

9.Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

10. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Paracord Projekt może odmówić usunięcia danych klienta, jeśli zachowanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Sprzedawcy lub do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Sprzedawca.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Paracord Projekt poinformuje klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: paracordprojekt@gmail.com

3. Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2018 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz